53283df3b6143c3a27fe5597f2cdc9

NTIMUZABE INKORAMARASO

Nimuhorane Imana !

Rubyiruko rw’u Rwanda namwe ngabo z’u Rwanda nimwe mbwira : Hitileri, Mussolini, Idi Amin, ba Gashakabuhake n’abagome bose mwumvise, nta n’umwe wigeze agira umuntu n’umwe aramburiraho ukuboko kwe ubwe. Bose bagiraga abagererwa bakoresha nk’intozo zabo bakaba ari bo baca imitwe uwo ari we wese badashaka. Kagame nawe rero ni uko : ubuhotozi n’iyicarubozo akora, byose bikorwa yigaramiye n’ikirahure cy’amata afutse mu ntoki cyangwa bigakorwa yiyicariye imbere y’ibyuma bimwereka umupira w’amaguru ! Imfu zose yakoze, ashobora rwose kwerekana ikimenyetso ko atigeze anakandagira aho uwo ari we wese yiciwe ; buri gihe hari ingorwa z’abakozi be akaba yarabatumye bagakora icyo ababwiye barangiza bagahindukira bakamushyikiriza uko ubutumwa bwagenze. Ntimwibwire ko imbere y’Imana n’abantu muzavuga ngo « ibyo twakoze si twebwe byose byari byategetswe na Kagame twebwe icyo twakoze ni ukwumvira gusa. » Iyo myiregurire ntabwo yemewe. Mu rukiko rwa Nuremberg nyuma y‘intambara ya 2 y’isi, Abanazi bagerageje guhakana ibyaha bavuga ko iyicarubozo n’ibyaha ndengakamere byibasira inyoko muntu babikoze bubahiriza itegeko rya Hitileri wari wamaze kwiyahura ko ahubwo nabo ari ba victimes b’inyoko mbi ya Hitileri, ni uko urukiko rubatera utwatsi ruvuga ko « mbere yo kuba umugererwa w’umutegetsi buri wese afite umutimanama we bwite, ko amategeko n’ubutumwa bwose bigaragara ko bidahwitse ntawe ugomba kubyubahiriza. » Bana b’u Rwanda, Kagame ntakwiye kubakoresha ibidakorwa ngo mwemere, Imana yabahaye umutimanama, ntimukwiye kumubera inkoramaraso kuko muzabikurikiranwaho ubwanyu. Nimwange kwumvira nibiba ngombwa mumurwanye cyangwa mumuhunge.

Innocent Biruka, 12/03/2019

Please Consider Supporting ikizerenews

 

Follow Us

2 comments

  1. UBU BUTUMWA MWARI MUKWIYE KUBUGEZA KURI BA MUDUGUDU KUKO NIBO BATUGIRIRA NABI BITWAJE NGO BATUMWE NA LETA(AKAZA AKAKURANDURIRA IBIJUMBA NGO LETA YACIYE IBIJUMBA,AKAZA AGATEMA URUTOKI,AKAZA AGASENYA INZU NGO WAYIVUGURUYE KANDI BITEMEWE…)

Comments are closed.