Nimuhorane Imana !

Mu urunturuntu rw’abantu, birasanzwe ko uwawe cyangwa se uwo muhereranye ukaba umwisangaho ushobora kumwongorera ikikuri ku mutima, cyaba ikiryoshye cyangwa igikarishye. Burya nta kabi nko kubaga ukifasha. Nguko rero uko mu mibanire y’abanyarwanda harimo n’umuco mubi wo kwangisha undi, ugasanga umuntu arabwira nkunzi ati : « ninkubona uvugana n’uriya ntuzaba ukiri uwanjye » cyangwa ati « nta keza katuruka kuri runaka ujye umugendera kure ». Umunyarwanda wumvise inkoramutima imubwira iryo jambo icyo atamubwiye aracyibwira : ngizo inzangano « par procuration », nguko ukugambanirana, nguko ugusebanya, ukwica amakwe, nguko kurogeshanya no gutemana. Uko biri kose aliko, uwo muco mubi uba mu bantu ku giti cyabo ntabwo wagombye kujya mu mabwiriza n’amategeko ya leta. Mu rwego n’amarangamutima n’urukundo ho rwose umuntu akwiye kugira ubwigenge busesuye, kami ka muntu ni umutima we. Iyo Perezida Kagame avugiye mu ruhame rwa bose ngo « umuhutu niyicare yaka umututsi imbabazi » (ijambo yavuze kuli 30/06/2013 muli E’connect Youth », irya ntabwo yari munyangire isanzwe ahubwo yashimangije umuzi w’indi jenoside. Nimucyo dufatanye kurandura uwo muzi w’ibyago mu banyarwanda. Na none kandi, ni naho ngirango mpinire, kwumva umutegetsi avugira mu ruhame rwa bose ngo « guhoberana no gushakana n’abarundi nibihagarare dore umubano wacu na bo wifashe nabi » (ijambo rya Gnrl Mubarak Muganga mu Bugesera, 20/03/2019) ntabwo ari munyangire isanzwe, harimo imbuto y’ibyago, umuzi wa janoside. Nyamara byose birashira hagasigara urukundo kandi umukobwa ni nyampinga, bivuga ngo urukundo ntidukwiye kugerageza kurushyiramo imipaka, kuko ari yo mahirwe ya nyuma igihe ibindi byose binaniranye. Urukundo nirwogere hagati ya Nyakarundi na Kanyarwanda, naho izi mburagasani z’inkotanyi zo turazihambiriza zitaraduhumanya.

Innocent Biruka, 29/03/2019

Please Consider Supporting ikizerenews

 

Follow Us

One comment

  1. INKOTANYI NTABUNYANGAMUGAYO ZIGIRAMO (KAMERE MBI IRANGA INKOTANYI) KUBURYO ZIVUGU IBINTU UNDI MUNTU UJIJUTSE ATATINYUKA KUBIVUGA, NKAYO MAGAMBO UWO MUBARAK YABWIYE ABATURAGE NGO NTIBONGERE GUSHKANA N,ABARUNDI !

Comments are closed.